Tin tức

Thông báo chính sách thỏa thuận cho vay iSave Pro hiệu lực từ ngày 08/01/2024

Kính gửi Quý khách,

Wealthtech xin thông báo về việc áp dụng chính sách của thỏa thuận cho vay iSave Pro như sau:

Lãi suất và các mức thưởng Lãi suất áp dụng
Lãi suất ngày 3.5%/năm
Lãi suất thưởng tròn tuần 1%/năm
Lãi suất thưởng tròn tháng 0.5%/năm

Thời gian cam kết Lãi suất cam kết thời hạn Lãi suất rút trước hạn
1 tháng 5%/năm 3%/năm
3 tháng 5.5%/năm 3%/năm
6 tháng 5.5%/năm 3%/năm
12 tháng 5.5%/năm 3%/năm

Các thông tin khác của thỏa thuận cho vay không thay đổi.


Trân trọng thông báo