Tin tức

Thông báo chính sách thỏa thuận cho vay iSave Pro hiệu lực từ ngày 24/01/2024

Kính gửi Quý khách,

Wealthtech xin thông báo về việc áp dụng chính sách của thỏa thuận cho vay iSave Pro như sau:

Lãi suất và các mức thưởng Lãi suất áp dụng
Lãi suất ngày 2.5%/năm
Lãi suất thưởng tròn tuần 1%/năm
Lãi suất thưởng tròn tháng 0.5%/năm

Thời gian cam kết Lãi suất cam kết thời hạn Lãi suất rút trước hạn
1 tháng 4.0%/năm 2%/năm
3 tháng 4.5%/năm 2%/năm
6 tháng 4.5%/năm 2%/năm
12 tháng 4.5%/năm 2%/năm

Các thông tin khác của thỏa thuận cho vay không thay đổi.


Trân trọng thông báo