Tin tức

Thông báo chính sách thỏa thuận cho vay iSave Pro hiệu lực từ ngày 22/09/2023

Kính gửi Quý khách,

Wealthtech xin thông báo về việc áp dụng chính sách của thỏa thuận cho vay iSave Pro như sau:

Lãi suất và các mức thưởng Lãi suất áp dụng
Lãi suất ngày 5%/năm
Lãi suất thưởng tròn tuần 1%/năm
Lãi suất thưởng tròn tháng 0.5%/năm

Thời gian cam kết Lãi suất cam kết thời hạn Lãi suất rút trước hạn
1 tháng 6.5%/năm 3%/năm
3 tháng 7%/năm 3%/năm
6 tháng 7%/năm 3%/năm
12 tháng 7%/năm 3%/năm

Số dư cho vay tối đa: 60.000.000.000 VNĐ
Số dư cho vay tối thiểu: 50.000 VNĐ


Trân trọng thông báo